Doelstellingen

In de komende drie jaar willen we drie doelstellingen waarmaken.

1

Meer mensen bereiken in de bestaande projecten van Rwanda en Kenia

  • 1.500 extra personen met een handicap mobiliseren door revalidatie aan huis aan te bieden (inclusief aanschaf orthopedische hulpmiddelen zoals rolstoelen, beugels, krukken…)
  • 50 bijkomende kinderen op school krijgen door de toegankelijkheid van de scholen te verbeteren en schoolgeld van jonge patiënten te betalen
  • Verlaging van de discriminatie op basis van een handicap door 60 bijkomende sensibiliseringscampagnes te organiseren in scholen en in lokale centra voor gezondheidszorg, en 30 bewustwordingscampagnes op te starten in de lokale gemeenschappen (kerk, markt, dorpsplein, lokale politiek, etc.) voor de rechten van een persoon met een handicap.
  • Armoedebestrijding en economische onafhankelijkheid van volwassenen versterken door 30 extra zelfhulpgroepen op te zetten (300 mensen).

Om deze doelstelling te kunnen willen we het bestaande jaarbudget van 25.000 EUR verdubbelen.

2

Verankering van de CBR-werking

  • Opzetten van opleidingsinstituut in Rwanda om werknemers van revalidatiecentra uit binnen- en buitenland op te leiden in de CBR methodologie.
  • Structurele verankering in het nationale gezondheidszorgsysteem (bv. CBR opleiding toevoegen aan bestaande leerprogramma’s voor professionelen van de revalidatie, integratie van CBR in het huidige nationale revalidatiemodel, …).
  • De lokale organisatie begeleiden tot een onafhankelijke strategische partner in CBR voor de regio van ‘de grote meren’.
  • Opleiding van patiënten tot CBR-ambassadeurs die een voorbeeldfunctie gaan vervullen en zelf een aantal taken van CBR werkers overnemen, zoals zelfhulpgroepen en bewustwordingscampagnes begeleiden.

Doelstelling 2 dient om de geleverde inspanningen te verankeren, ter promotie van de duurzaamheid. Daarom is het wenselijk dat doelstellingen 1 en 2 tegelijkertijd worden aangevat. 

Volgens onze inschatting hebben we hiervoor een bijkomend budget van 15.000 EUR per jaar nodig.

3

Opstart nieuwe projecten in buurlanden Congo en Burundi

  • In Congo en Burundi zijn de juiste partners geïdentificeerd
  • Training van lokale CBR werkers in de opleidingscyclus en opzetten van alle pijlers van CBR

Volgens onze inschatting hebben we jaarlijks 25.000 EUR aan bijkomende middelen nodig.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: