Who we are

[Nederlandstalige versie]

CBR International was founded in 2011 by Wouter De Groote,  a medical doctor with a specialty in rehabilitation (PRM),  who has a passion for policy, management and clinical work in low and middle income countries.
In January 2013, Dr. De Groote obtained the certificate of ‘development aid’ from the Belgian Ministry of Foreign Affairs, and he graduated at the postgraduate course on ‘Rehabilitation management in Southern countries’ of HI and UCL (Université Catholique de Louvain). This is where he has met other members of the CBR International.

CBR International was founded to improve rehabilitation globally, and to provide services to those in need. The organisation is equipped with many profiles: professionals (ie. physical therapists, ergotherapists, orthoprosthetists, psychologist and medical doctors) to support the missions, project management and transfer of knowledge, and a fundraising team.

Management : Wouter De Groote, Sébastien Huet, Leen De Beuckeleer, Sam Swerts, Sébastien Cotton, Dieter Van Assche, Alex Siccard, Jan Dheedene, Dina van Regenmortel, en Lieven Decooman.

Education: Rita Tack, Roxane Van Horick, Laura Lecompte, Christel Beerens, Ellen Deboever, Dina Van Regenmortel, Alexandra Ballegeer, Leen De Beuckeleer, Sébastien Huet.

Fundraising: Jan Dheedene, Miguel Algoet, Nico Verhelst, Van Lommen Biene, Lieve Verhulst, Wim Aerts.


 

CBR International is in 2011 opgericht door Wouter De Groote, arts met een specialisme in revalidatie (PRM), die een passie heeft voor beleid, management en klinisch werk in lage- en middeninkomenslanden.
In januari 2013 behaalde Dr. De Groote het certificaat van ‘ontwikkelingshulp’ van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken en studeerde hij af aan de postgraduaatopleiding ‘Rehabilitation management in Southern countries’ van HI en UCL (Université Catholique de Louvain). Hier heeft hij andere leden van de organisatie ontmoet.

CBR International werd opgericht om de revalidatie wereldwijd te verbeteren en om diensten te verlenen aan mensen in nood. De organisatie is uitgerust met vele profielen: professionals (d.w.z. fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthostheapeuten, psychologen en artsen) ter ondersteuning van de missies, projectmanagement en kennisoverdracht, en een fondsenwervingsteam.

Management: Wouter De Groote, Sébastien Huet, Leen De Beuckeleer, Sam Swerts, Sébastien Cotton, Alex Siccard, Jan Dheedene en Dina van Regenmortel.

Opleiding: Rita Tack, Roxane Van Horick, Laura Lecompte, Christel Beerens, Ellen Deboever, Dina Van Regenmortel, Alexandra Ballegeer, Leen De Beuckeleer, Sébastien Huet.

Fondsenwerving: Jan Dheedene, Nico Verhelst, Van Lommen Biene, Lieve Verhulst, Wim Aerts.

One thought on “Who we are

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: