Collins got disabled from a serious burn

[Nederlandstalige versie]

We are happy to share the story of Collins Juma Okoth, an 18-year-old patient supported by the CBR program.

Collins comes from Asere village in Nzoia, Ugunja Sub County, in Kenya and he is a first born in a family of four children. His parents are separated, this has forced Collins to live with his grandmother in Nzoia Village.

At the age of 14, Collins suffered a serious burn in the house when a stove exploded. His arm was severely mutilated following the burn and due to poor follow up, the burn did not heal well and this lead to post-burn contractures at the elbow joint leaving it in flexion position and while the wrist healed in hyperextension.

collins1

Collins was enrolled into the CBR Program in 2014 during a medical camp conducted by CBR team International and Matibabu Foundation. The project implementation team has mainly focused for training on activities of daily living and stimulation exercises to help him be able to use his arm as much as possible.

In 2016, CBR Team International linked Collins with a surgical camp at Nyabondo Rehabilitation Centre where he underwent his first reconstructive surgery in February. After the surgery, we continued with our home visits for mobilization and strengthening exercises. In June of the same year, he underwent a second reconstructive surgery to release his elbow joint.

collins2Our team continued with follow-up for mobilizations, strengthening excercises and training on activities of daily living like dressing, washing, bathing and others. Currently, Collins’ quality of life is greatly improved.

Collins used to hide his hand under the sweater at all times because he was ashamed of how he looked which contributed to his low self-esteem, hence he was not comfortable going to school and being with other children of his age. Now, he is happy and able to assist me with a lot of work here at home and he is also going to school”, says his grandmother.

Collins is currently in school (Umina Mixed Secondary School) in Form 2.

I am very happy now that I am in school and can use my hand again, even though the fingers are not fully extended. I can lift a 10 liter jerican using my arm and also help in the farm, furthermore I can even write with the same hand which I never used to previous to the surgery. I sincerely thank the organization that has helped me to this moment. I am really grateful”, says a happy Collins.

Collins has had a challenge with his schooling. He has been in and out of school due difficulties in raising school fees.

Together with the CBR Team and the referral given by the livelihoods officer and Nzoia Matibabu Disability Support Group, we have come to learn during our follow up activities that Collins has undergone disability assessment. Our livelihood officer is following up on educational support through the National Council for Persons with Disabilities (NCPWD), the County bursaries available, and the Constituency Development Funds (CDF) bursaries available to enable him get funds for his education.

Collins hopes he will finish his education and be able to serve as an example to others in the society.

——————–

We delen graag het verhaal van Collins Juma Okoth, een 18-jarige patiënt die wordt ondersteund door het CBR-programma.

Collins komt uit Asere dorp in Nzoia, Ugunja Sub County, in Kenia en hij is de eerstgeborene in een gezin van vier kinderen. Zijn ouders zijn gescheiden en dit heeft Collins gedwongen om met zijn grootmoeder in Nzoia Village te gaan wonen.

Op 14-jarige leeftijd kreeg Collins een ernstige brandwonde in huis toen een kachel ontplofte. Zijn arm was ernstig verminkt na de brandwonde en door een slechte opvolging genas ze niet goed, en dit leidde tot samentrekkingen van spieren aan het ellebooggewricht, waardoor het in een gefixeerde plooipositie bleef staan, en dat terwijl de pols in overstrekking kwam.

collins1

Collins werd in 2014 ingeschreven voor het CBR-programma tijdens een medisch kamp onder leiding van CBR Team International en Matibabu Foundation. Het project heeft zich bij Collins vooral gericht op het trainen van activiteiten in het dagelijks leven, en het stimuleren van oefeningen om hem te helpen zijn arm zoveel mogelijk te gebruiken.

In 2016 bracht CBR Team International Collins met een chirurgisch kamp in Nyabondo in contact, waar hij in februari zijn eerste reconstructieve operatie onderging. Na de operatie gingen we verder met onze huisbezoeken voor mobilisaties en versterkende oefeningen. In juni van hetzelfde jaar onderging hij een tweede reconstructieve ingreep om zijn ellebooggewricht vrij te maken.

collins2Onze ploeg ging verder met het opvolgen van mobilisaties, het versterken van oefeningen en trainingen op activiteiten van het dagelijks leven zoals aankleden, wassen, baden en anderen. Op dit moment is de kwaliteit van leven van Collins sterk verbeterd.

“Collins stak altijd zijn hand onder de trui weg omdat hij zich schaamde over hoe hij eruit zag, wat bijdroeg aan zijn laag gevoel van eigenwaarde. Nu is hij blij, en in staat om me te helpen met veel werk hier thuis, en hij gaat ook naar school”, zegt zijn grootmoeder.

Collins gaat momenteel naar school (Umina Mixed Secondary School).

“Ik ben erg blij nu ik op school zit en mijn hand weer kan gebruiken, ook al zijn de vingers niet helemaal uitgestrekt. Ik kan een 10 liter jerycan tillen met mijn arm en ook helpen in de boerderij, verder kan ik zelfs schrijven met dezelfde hand die ik nog nooit eerder had gebruikt voor de operatie. Ik wil de organisatie die mij tot dit moment heeft geholpen van harte bedanken. Ik ben echt dankbaar”, zegt een gelukkig Collins.

Collins heeft een uitdaging gehad met zijn opleiding. Hij heeft in en uit school geweest omwille van moeilijkheden met schoolgeld.

Samen met het CBR Team en Nzoia Matibabu Disability Support Group zijn we tijdens onze vervolgactiviteiten tot de conclusie gekomen dat Collins via de staat een evaluatie van zijn handicap heeft gekregen. De functionaris voor levensonderhoud volgt de onderwijsondersteuning op via de National Council for Persons with Disabilities (NCPWD), de beschikbare districtsbeurzen en de beschikbare CDF-beurzen om hem in staat te stellen geld voor zijn opleiding te krijgen.

Collins hoopt dat hij zijn opleiding afmaakt en een voorbeeldfunctie kan vervullen voor anderen in de samenleving.

One thought on “Collins got disabled from a serious burn

Add yours

  1. Its was a great effort for the rehab team.. and also from Collince himself who was so motivated to participate on his own rehabilitation plan. There was also good cooperation from the caregivers who accompanied collince during all his visits to the surgical camp at Nyabondo..

Leave a Reply to James Alego Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: